ตู้เชื่อม MIG 2 ระบบ

เครื่องเชื่อมแบบMIG (Metal Inert Gas) หรือเครื่องเชื่อมคาร์บอน(CO2) เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้การป้อนเนื้อลวดลงที่ชิ้นงานโดยอัตโนมัติจากเครื่อง ซึ่งเครื่องเชื่อม CO2 ชนิดนี้อาจจะใช้แก๊สผสมด้วยคาร์บอนก็ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม ข้อแตกต่างจากการเชื่อมอาร์กอน คือ เครื่องเชื่อม CO2 จะใช้แก๊ส CO2 และไม่ต้องใช้คน

ตู้เชื่อม MIG (MIG welding machine) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมโลหะแบบ MIG (Metal Inert Gas) หรือที่เรียกว่าเชื่อมอาร์กอน (arc welding) ด้วยวิธีการ ป้อนเนื้อลวดลงที่ชิ้นงานโดยอัตโนมัติจากเครื่อง โดยใช้แก๊สอินเนอร์ตระกูลอาร์กอนเช่นอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) หรืออาร์กอนอาร์กอนเซน (argon) เพื่อป้องกันการออกซิเดชันของโลหะที่กำลังเชื่อมและเพิ่มความเร็วในกระบวนการเชื่อม

ตู้เชื่อม MIG มักใช้กับงานเชื่อมโลหะที่มีความหนาเริ่มต้นปานกลางถึงหนา เช่น งานเชื่อมเหล็กแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและก่อสร้าง หรืองานเชื่อมท่อเหล็กที่ใช้ในงานท่อระบายน้ำ การใช้ตู้เชื่อม MIG จะช่วยให้กระบวนการเชื่อมง่ายขึ้นและเร็วกว่าการเชื่อมโดยใช้วิธีอื่นๆ Shopping