ปืน bb gun แก๊ส vs ไฟฟ้า

ปืน BB Gun แบบแก๊ส (Gas-powered BB Gun) และปืน BB Gun แบบไฟฟ้า (Electric-powered BB Gun) เป็นสองรูปแบบหลักที่มักพบในตลาดปืนอัดลมบีบีกัน แต่ละรูปแบบมีคุณสมบัติและการทำงานที่แตกต่างกันไปดังนี้:

ปืน BB Gun แบบแก๊ส (Gas-powered BB Gun):

  • ใช้กำลังจากแก๊สเพื่อยิงลูกบีบี ซึ่งทั่วไปใช้แก๊ส CO2 หรือแก๊ส Green Gas.
  • การเตรียมตัวก่อนยิงอาจใช้เวลามากกว่าปืน BB Gun แบบไฟฟ้า เนื่องจากต้องเติมแก๊สลงในกระบอกแก๊สก่อน.
  • มักมีเสียงและแรงดันที่มากกว่าปืน BB Gun แบบไฟฟ้า.
  • แต่ละกระบอกแก๊สสามารถยิงได้จำนวนจำกัดก่อนที่จะต้องเติมแก๊สใหม่.

ปืน BB Gun แบบไฟฟ้า (Electric-powered BB Gun):

  • ใช้กำลังจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเพื่อยิงลูกบีบี ซึ่งมักเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ (rechargeable battery).
  • มีส่วนประกอบภายในที่เรียกว่ากลไฟฟ้า (electric gearbox) ซึ่งทำหน้าที่ส่งกำลังไฟฟ้าไปยังลูกบีบี.
  • ส่วนใหญ่มีระบบยิงออโต้ (full-auto) ที่สามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยกดปุ่มยิงไว้.
  • มักมีแรงดันและอัตราการยิงที่คงที่ในระยะเวลาที่ใช้แบตเตอรี่.

การเลือกปืน BB Gun แบบแก๊สหรือไฟ

ฟ้าขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละบุคคล ปืน BB Gun แบบแก๊สมักมีเสียงและพลังที่มากกว่า และมักมีลูกบีบีที่ใหญ่กว่า ทำให้เหมาะสำหรับกิจกรรมที่ต้องการความสมจริงในการยิงเป้าหมาย ในขณะที่ปืน BB Gun แบบไฟฟ้ามักมีการใช้งานที่ง่ายและต่อเนื่อง และมักมีราคาที่ประหยัดกว่า แต่มีเสียงและพลังที่น้อยกว่า และใช้ลูกบีบีขนาดเล็กกว่า.

อย่างไรก็ตาม ควรทดลองใช้งานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นและยี่ห้อต่างๆ เพื่อให้เลือกปืน BB Gun ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของคุณ Shopping bb gun online