เครื่องกรองน้ำ ro ขนาดเล็ก

การกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) คือกระบวนการกรองน้ำเพื่อกำจัดสารอันตรายและสารประกอบที่มีขนาดเล็กออกจากน้ำด้วยวิธีการอัดฉีดผ่าน ตัวกรองคุณภาพสูง ทำให้น้ำที่ผ่านผิวกรอง ปลอดสารอันตรายและสารประกอบอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดโมเลกุลของน้ำถูกเก็บไว้ที่ด้านหน้าของแกนกรอง เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสำหรับการบริโภคหรือการใช้งานต่าง ๆ

การกรองน้ำระบบ RO เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สารเคมี สารละลายแขวนลอย สารประกอบที่ก่อให้เกิดรสของน้ำ และสารอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดโมเลกุลของน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดความหนาแน่นของเกลือและแร่ธาตุอื่น ๆ ในน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีและมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น Online Shopping