เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (digital weighing scale) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดน้ำหนักของวัตถุหรือบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อแสดงผลน้ำหนักที่แม่นยำและสะท้อนในหน้าจอที่เป็นตัวเลข

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลมีลักษณะที่บางเบาและสะดวกต่อการใช้งาน มักใช้ในบ้านหรือสถานที่ที่ต้องการวัดน้ำหนักเพื่อวัตถุต่างๆ เช่น น้ำหนักของผู้ใช้งาน หรือวัตถุอื่นๆที่ต้องการ

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลมักมีความแม่นยำในการวัดน้ำหนักที่สูง และสามารถกำหนดหน่วยการวัดได้ตามที่ต้องการ เช่น กิโลกรัม (kg) หรือ ปอนด์ (pound) เครื่องชั่งบางรุ่นยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น ฟังก์ชันตั้งค่าน้ำหนักซ้อน (tare function) หรือฟังก์ชันบันทึกค่าน้ำหนักล่าสุด

การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลควรตรวจสอบและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่มากับอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำและถูกต้อง Shopping online