เครื่องตรวจเบาหวาน

เครื่องตรวจเบาหวาน (diabetes monitor) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงหรือการเป็นเบาหวาน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

เครื่องตรวจเบาหวานที่พบบ่อยคือเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด (blood glucose monitor) หรือเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบเจาะผิวหนัง (fingerstick blood glucose monitor) ผู้ใช้งานจะต้องใช้เครื่องเพื่อเจาะผิวหนังที่ปลายนิ้ว เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดและวัดระดับน้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจเบาหวานที่ใช้เซนเซอร์น้ำตาลในเลือดแบบสัมผัส (continuous glucose monitor) ที่สามารถติดตั้งไว้ในร่างกายเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล

การใช้เครื่องตรวจเบาหวานนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และอ่านคู่มือการใช้งานอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ควรตรวจสอบและดูแลสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำและถูกต้อง Shopping online